Publicaties

april 2021, PBL

Energieverbruiksmanagers in Nederland

30 mei 2020, RvO

Marktbarometer slimme meter 2019

september 2019, Smart Energy GB

Policy conclusions following energy suppliers’ trials of alternatives to In-Home Displays

11 december 2018, PBL

Meten met twee maten: Een studie naar de betaalbaarheid van de energierekening van huishoudens

Juli 2018, Populus

Smart meters and energy usage: a survey of energy
behaviour 

Mei 2018, smart-up, EU

Smart-up: Consumer empowerment in a smart meter world

9 november 2017, Atriensis

Programma extra 5PJ sociale sector (verkort)

23 mei 2017, EZ, BZK, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, UNETO-VNI, NVDE

Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

17 november 2016, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

De slimme meter, uitgelezen energie(k)

3 april 2014, VaassaETT

Assessing the Use and Value of Energy Monitors in Great Britain

4 Juni 2020, Aedes, BZK, VNG, RvO

Bouwstenen energiebesparing in prestatieafspraken: Prestatieafspraak bewustwording energiegedrag

10 december 2019, Quintens

Evaluatie 1000 display project van de Energie Display Alliantie

4 maart 2019, BEAMA

The Effectiveness & Consumer Experience of In-Home Displays

11 december 2018, VaassaETT, ESMIG

The Role of Data for Consumer Centric Energy Markets and Solutions

Juni 2018, Energywise

Engaging vulnerable energy customers in the smart meter roll-out: Learnings from energywise

Maart 2018, Smart Energy GB, Populus

Smart energy outlook 

29 juni 2017, ECN

Besparingseffecten van slimme meters met feedbacksystemen en slimme thermostaten

1 April 2017, WUR, RVO, Mandy de Wilde

Wie beïnvloedt wie? Een inkijk in de besluitvorming over energiemaatregelen binnen het gezin

Maart 2015, Department of Energy & Climate Change

Smart Metering Implementation Programme Conclusions: Early Learning Project and Small-scale Behaviour Trials

17 december 2013, Stedin, DCMR, Woonbron, Agentschap NL, gemeente rotterdam, Quintens

Publieksrapport onderzoek powerplayer