top of page

Publicaties

22 november 2021, RvO

Marktbarometer slimme meter 2020

4 Juni 2020, Aedes, BZK, VNG, RvO

Bouwstenen energiebesparing in prestatieafspraken: Prestatieafspraak bewustwording energiegedrag

september 2019, Smart Energy GB

Policy conclusions following energy suppliers’ trials of alternatives to In-Home Displays

11 december 2018, PBL

Meten met twee maten: Een studie naar de betaalbaarheid van de energierekening van huishoudens

Juli 2018, Populus

Smart meters and energy usage: a survey of energy
behaviour 

Mei 2018, smart-up, EU

Smart-up: Consumer empowerment in a smart meter world

9 november 2017, Atriensis

Programma extra 5PJ sociale sector (verkort)

23 mei 2017, EZ, BZK, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, UNETO-VNI, NVDE

Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

17 november 2016, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

De slimme meter, uitgelezen energie(k)

3 april 2014, VaassaETT

Assessing the Use and Value of Energy Monitors in Great Britain

april 2021, PBL

Energieverbruiksmanagers in Nederland

10 december 2019, Quintens

Evaluatie 1000 display project van de Energie Display Alliantie

4 maart 2019, BEAMA

The Effectiveness & Consumer Experience of In-Home Displays

11 december 2018, VaassaETT, ESMIG

The Role of Data for Consumer Centric Energy Markets and Solutions

Juni 2018, Energywise

Engaging vulnerable energy customers in the smart meter roll-out: Learnings from energywise

Maart 2018, Smart Energy GB, Populus

Smart energy outlook 

29 juni 2017, ECN

Besparingseffecten van slimme meters met feedbacksystemen en slimme thermostaten

1 April 2017, WUR, RVO, Mandy de Wilde

Wie beïnvloedt wie? Een inkijk in de besluitvorming over energiemaatregelen binnen het gezin

Maart 2015, Department of Energy & Climate Change

Smart Metering Implementation Programme Conclusions: Early Learning Project and Small-scale Behaviour Trials

17 december 2013, Stedin, DCMR, Woonbron, Agentschap NL, gemeente rotterdam, Quintens

Publieksrapport onderzoek powerplayer

bottom of page