De Energie Display Alliantie (EDA) 

 

In november 2016 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een rapport
gepubliceerd waarin de toegevoegde waarde van directe feedback, bijvoorbeeld met
behulp van In-Home Displays, werd onderschreven ter verhoging van energiebesparing.
Na deze publicatie heeft een consortium van Nederlandse bewoners-ondersteunende
organisaties, met hulp van Quintens, het initiatief genomen hun bewoners te
helpen hun energierekening omlaag te krijgen.

Uit de resultaten van pitches van 3 leveranciers is gekozen voor het Engelse Geo. Deze ‘Queen’s award for Innovation 2017’ winnaar in Engeland heeft een van hun nieuwste producten aangepast voor de Nederlandse markt. Hiermee is een experiment met 1000 energiedisplays gestart, welke in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving zal worden gemonitord.  

 

Onderzoek en opschaling

Naast het aanbieden van displays wordt de lange termijn effectiviteit van de displays op energiebesparing wetenschappelijk onderzocht. Dit gebeurt in samenwerking met het PBL en de Universiteit Tilburg. Op de korte termijn wordt de tevredenheid van de gebruikers onderzocht. Met de resultaten van het onderzoek en het uitzetten van de displays bij bewoners hoopt EDA, als ‘launching customer’, de toepassing van eenvoudige energiedisplays bij meer partijen aan te moedigen. Bij grotere bestellingen gaat de prijs ook omlaag en worden meer marktpartijen geprikkeld vergelijkbare eenvoudige feedbacksystemen op de markt te brengen.   

 

Waar staan we nu? 

Het project is afgerond, de wetenschappelijke resultaten worden naar verwachting eind 2020 gepubliceerd.  

 

Samenwerken 

De missie van EDA is om meer partijen (corporaties en hun bouwbedrijven, gemeenten, huurdersverenigingen en energieloketten) aan te laten haken. Het is hierbij van belang samen te werken, vanwege onder andere de ordergrootte, onderhandelingspositie met de leverancier en bovenal het delen van expertise. Zo wordt voorkomen dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden. Quintens zorgt hierbij voor projectmanagement en advies.  

Energie Display Alliantie:

© Quintens Advies & Oplossingen

Laan van Chartroise 166C, Utrecht

+31 (0)30 6566080

KvK 30144232

Nederland