Over deze website

 

Deze website brengt organisaties samen die interesse hebben om, doormiddel van gedragsverandering, het energieverbruik van huishoudens te verminderen. 

 

De missie van de Energie Display Alliantie (EDA) en Quintens is om meer partijen (corporaties en hun bouwbedrijven, gemeenten, huurdersverenigingen en energieloketten) aan te laten haken.

 

Het is hierbij van belang samen te werken, vanwege onder andere de ordergrootte, onderhandelingspositie met de leverancier en bovenal het delen van expertise. Zo wordt voorkomen dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden. Quintens zorgt hierbij voor projectmanagement en advies. 

© Quintens Advies & Oplossingen

Laan van Chartroise 166C, Utrecht

+31 (0)30 6566080

KvK 30144232

Nederland