Welkom op hét platform voor energiebesparing door gedragsverandering! 


Deze website geeft informatie over partijen die al aan de slag zijn met energiebesparing door gedragsverandering, maar geeft ook de mogelijkheid om aan te haken en mee te doen door bijvoorbeeld een testexemplaar van een energiedisplay aan te vragen of je als organisatie in te schrijven om mee te doen aan een gezamenlijke bestelling. Daarnaast is het de bedoeling dat deze website ook uitgroeit tot een kennisplatform waarop alle kennis en ervaringen over energiebesparing door gedragsverandering bijeen is gebracht. 

Energie en gedrag

Zonnepanelen, warmtepompen, isolatie; allemaal nuttige fysieke maatregelen voor een lager energieverbruik.

Maar kun je zelf ook iets doen? 

Energie Display Alliantie

Samenwerken loont! Vijf bewonersondersteunde organisaties zijn een project met 1000 energiedisplays begonnen. 

Kennisplatform

Ondernemen gebaseerd op (wetenschappelijke) kennis. Eind 2016 bracht het Planbureau voor de Leefomgeving een krachtig rapport uit.

Hoe laag kan jij gaan?

Over deze website

 

Deze website brengt organisaties samen die interesse hebben om, doormiddel van gedragsverandering, het energieverbruik van huishoudens te verminderen. 

 

De missie van de Energie Display Alliantie (EDA) en Quintens is om meer partijen (corporaties en hun bouwbedrijven, gemeenten, huurdersverenigingen en energieloketten) aan te laten haken.

 

Het is hierbij van belang samen te werken, vanwege onder andere de ordergrootte, onderhandelingspositie met de leverancier en bovenal het delen van expertise. Zo wordt voorkomen dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden. Quintens zorgt hierbij voor projectmanagement en advies. 

© Quintens Advies & Oplossingen

Laan van Chartroise 166C, Utrecht

+31 (0)30 6566080

KvK 30144232

Nederland